BIM projektování

Co je to BIM

BIM = INFORMAČNÍ MODEL BUDOVY je proces vytváření a správy dat o budově během jejího životního cyklu.

Informační model budovy je v podstatě digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. Slouží jako otevřená databáze informací o objektu pro jeho zrealizování a provoz po dobu jeho užívání. / zdroj Wikipedia

Proč projektuji BIM

Můj způsob práce - projektová činnost je založena na konceptu práce s Informačním modelem budovy (BIM = Building information modeling). Tuto technologii používám již od prvotních hmotových skic a konceptuálních úvah až po detailní technické dopracování návrhů, využití při realizaci a při správě budovy. BIM umožňuje architektovi a projektantovi minimalizovat chyby, které vznikají při zpracování projektu tradičními postupy. Investorovi potom přináší výhodu kontroly návrhu formou prohlídky 3D modelu stavby a získání základních hmotových (prostorových) vlastností stavebních konstrukcí již v úvodních fázích návrhu.

Vždy upřednostňuji kvalitu návrhu a spokojenost klienta. Nejsem architekt hlásající určitá dogmata, přes která tzv. „nejede vlak“. Jde mi především o to, aby se klient ve svém novém domě „cítil jako doma“. Proto od začátku zpracovávám návrh formou digitálního 3D modelu, kterým si může klient kdykoliv projít a vyzkoušet si „bydlení ve virtuální realitě“.
Změny návrhu „na papíře“ nepřinášejí žádné podstatné vícenáklady, na rozdíl od změn dokončované stavby, kde vícenáklady dosahují statisíců.

BIM projektování simuluje reálnou výstavbu. Pomocí BIM principů je zajištěna maximální kvalita návrhu bez prostorových a koordinčních chyb. Zároveň je možné již v úvodních fázích projektu jednoduše získávat informace z modelu stavby v podobě plošných i objemových rozměrů stavby či počtu jednotlivých stavebních dílců. Investorovi je potom ji od začátku předkládán návrh v podobě "virtuální reality" - 3D modelu stavby, ve kterém se laik lépe orientuje. 

Pomocí technologe BIMx je možné takový model prohlížet a procházet jím obdobně jako v počítačových hrách.

Informační model budovy má širší a obecnější využití. Nemá sloužit pouze architektovi pro generování projektové dokumentace nebo stále aktualizovaných vizualizací, ale uplatní se v celém životním cyklu budovy – počínaje architekty a projektanty, přes projektové manažery a stavební firmy až třeba po správu budovy.

 


 

Odborná rada pro BIM 

Jsem členem představenstva spolku Odborná rada pro BIM z.s. - buildingSMART Česká republika (czBIM), který byl založen v roce 2011. Spolek je nezávislou platformou pro popularizaci, propagaci, standardizaci a rozvoj BIM v České republice. Jeho cílem je hájit a prosazovat zájmy nejen svých členů, ale i celého soukromého sektoru, dbát na to, aby implementace BIM v ČR byla transparentní a byly zohledněny zkušenosti a potřeby z reálné praxe.

Odborná rada pro BIM z.s. je organizace, jež se systematicky a dlouhodobě věnuje problematice informačního modelu budovy především s ohledem na specifika českého prostředí (normy, legislativa apod.) v praxi. Trvale napomáhá standardizaci a digitalizaci procesů v oblasti stavebnictví a vystavěného prostředí v České republice ve všech fázích životního cyklu staveb s využitím principů informačního managementu. Jako buildingSMART Česká republika podporuje a propaguje principy openBIM.