BIM projektování

Co je to BIM

BIM = INFORMAČNÍ MODEL BUDOVY je proces vytváření a správy dat o budově během jejího životního cyklu.

Informační model budovy je v podstatě digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. Slouží jako otevřená databáze informací o objektu pro jeho zrealizování a provoz po dobu jeho užívání. / zdroj Wikipedia

Proč projektuji BIM

BIM projektování simuluje reálnou výstavbu. Pomocí BIM principů je zajištěna maximální kvalita návrhu bez prostorových a koordinčních chyb. Zároveň je možné již v úvodních fázích projektu jednoduše získávat informace z modelu stavby v podobě plošných i objemových rozměrů stavby či počtu jednotlivých stavebních dílců. Investorovi je potom ji od začátku předkládán návrh v podobě "virtuální reality" - 3D modelu stavby, ve kterém se laik lépe orientuje. 

Pomocí technologe BIMx je možné takový model prohlížet a procházet jím obdobně jako v počítačových hrách.

 

Odborná rada pro BIM 

Organizace, jež se chce systematicky a dlouhodobě věnovat problematice informačního modelu budovy nejen z pohledu uplatňování ve světě, ale i s ohledem na specifika českého prostředí (normy, legislativa apod.) v praxi. Informační model budovy má širší a obecnější využití. Nemá sloužit pouze architektovi pro generování projektové dokumentace nebo stále aktualizovaných vizualizací, ale v celém životním cyklu budovy – počínaje architekty a projektanty, přes projektové manažery a stavební firmy až třeba po správu budovy.

Protože je BIM jako povinost při zpracování projektu, provádění a udržování staveb blížící se budoucností, angažuji se v neziskové organizaci "Odborná rada pro BIM". Jako člen představenstva spolku mohu ovlivňovat chod činnosti i samotný postup zavádění BIM v České republice (v legislativě i v normách).