výuka ArchiCADu

Architektům a projekčním kancelářím nabízím individuální výuku programu ArchiCAD. Dále pak pomoc se zavedením ArchiCADu a principů BIM v praxi.

GRAPHISOFT ARCHICADArchiCAD je software určený architektům, projektantům a dalším profesím, které se uplatňují ve stavebním průmyslu. Je nástrojem pro navrhování, projektování a navíc také simulaci stavby. Umožňuje týmovou spolupráci a koordinované zpracovávání celé projektové dokumentace stavby včetně spravování dokumentů. Využívá principů tzv. Informačního modelu budovy (BIM). Umožňuje paralelní práci jak ve 3D, tak ve 2D a tím zefektivňuje vytváření dokumentace.

Centrum pro podporu počítačové grafikyV ArchiCADu jsou jednotlivé prvky stavby vytvářeny v podstatě jako ve skutečnosti – práce v ArchiCADu je vlastně stavba (modelace) virtuální budovy. Místo kreslení čar, elips a oblouků se rovnou tvoří zdi, osazují okna a dveře, pojednávají podlahy a stropy, modelují schodiště a konstruují střechy. Takto vzniklá databáze informací, která je dále reprezentovaná nejen 3D modelem, ale i půdorysy, řezy, pohledy, výkazy a tabulkami. Koncept virtuální budovy tedy umožňuje zejména to, že změna v jakémkoliv dokumentu (perspektiva, půdorys, pohled, výkazová tabulka) se automaticky přenese do všech ostatních dokumentů. Projektant tudíž může ušetřit čas, který by musel věnovat tvorbě a následným úpravám jednotlivých výkresů. V ArchiCADu se jedna změna v modelu projeví ve všech souvisejících dokumentech. Kromě práce s virtuálním modelem však ArchiCAD stále dovoluje pracovat i pouze ve 2D. Do všech typů výkresů je možné dodatečně doplnit text, čáry, výplně apod. / zdroj wikipedia

Kabinet modelového projektování Fakulty Architekltury v Praze

kabinet modelového projektováníV současné době působím jako externí pedagog fakulty architektury v Praze, kde vyučuji základy práce v programu ArchiCAD a principů BIM. Výuka probíhá ve dvou nebo čtyřech semestrech, začátečnící se seznámí se základy ovládání programu a vytvoří v něm svoji první architektonickou studii stavby. Pokročilí studenti se seznámí s pokročilejšími technikami navrhování - vytváření konstrukcí a objektů a prohloubí znalosti s principů BIM.