architektura

Při práci usiluji o pochopení záměrů a potřeb investora a o jejich ztvárnění formou jedinečných architektonických a výtvarných řešení. Všem projektům se věnuji od prvních skic architektonického návrhu přes projekty všech stupňů až po realizaci stavby. Při zpracování projektů spolupracuji s externími spolupracovníky - specialisty, kteří jsou zkušenými odborníky v daném oboru. 

Základem mojí práce je především tvorba návrhů staveb, hmotových návrhů interiéru a následná příprava projektové dokumentace pro stavební řízení, včetně vyřízení stavebního povolení.

Současně zajišťuji i zpracování projektové dokumetnace pro provedení stavby nebo výběr dodavatele a následný autorský nebo stavební dozor.

Čím se liším od ostatních?

Můj způsob práce - projektová činnost je založena na konceptu práce s Informačním modelem budovy (BIM = Building information modeling). Tuto technologii používám již od prvotních hmotových skic a konceptuálních úvah až po detailní technické dopracování návrhů a využití při realizaci. BIM umožňuje architektovi a projektantovi minimalizovat chyby, které vznikají při zpracování projektu tradičními postupy. Investorovi potom přináší výhodu kontroly návrhu formou prohlídky 3D modelu stavby a získání základních hmotových (prostorových) vlastností stavebních konstrukcí již v úvodních fázích návrhu.

Vždy upřednostňuji kvalitu návrhu a spokojenost klienta. Nejsem architekt hlásající určitá dogmata, přes která tzv. „nejede vlak“. Jde mi především o to, aby se klient ve svém novém domě „cítil jako doma“. Proto od začátku zpracovávám návrh formou digitálního 3D modelu, kterým si může klient kdykoliv projít a vyzkoušet si „bydlení ve virtuální realitě“.
Změny návrhu „na papíře“ nepřinášejí žádné podstatné vícenáklady, na rozdíl od změn dokončované stavby, kde vícenáklady dosahují statisíců.

V současnosti pracuji především jako architekt pro NOSCALE architects

 

 

Ukázka vybraných návrhů staveb soukromé praxe

beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun beroun

holyne holyne holyne holyne holyne holyne holyne holyne

kunratice1 kunratice1 kunratice1 kunratice1 kunratice1 kunratice1 kunratice1

kunratice2 kunratice2 kunratice2 kunratice2

odolone voda odolone voda odolone voda odolone voda odolone voda odolone voda odolone voda odolone voda odolone voda

pisnice2 pisnice2 pisnice2 pisnice2 pisnice2 pisnice2 pisnice2 pisnice2 pisnice2 pisnice2 pisnice2 pisnice2 pisnice2 pisnice2

pisnice pisnice pisnice pisnice

popovice popovice popovice popovice popovice

rooseveltova rooseveltova rooseveltova rooseveltova rooseveltova rooseveltova rooseveltova rooseveltova rooseveltova

rynholec rynholec rynholec rynholec rynholec rynholec rynholec rynholec

slivenec slivenec slivenec slivenec slivenec slivenec

strasnice strasnice strasnice strasnice strasnice strasnice strasnice strasnice strasnice strasnice strasnice strasnice

sumava sumava sumava sumava sumava sumava sumava sumava sumava sumava